Utwórz obraz płyty CD z ulubionymi aplikacjami za pomocą oprogramowania Virtual Desktop Software Tools Lite

Narzędzia deamon to forma oprogramowania, które działa na komputerze i wykonuje różne zadania potrzebne innym programom do prawidłowego działania. Typowe programy wymagają tłumacza do tłumaczenia żądań z języka wyższego poziomu na język niższego poziomu, zwykle hexdump, trampolina lub cokolwiek innego. Te protokoły żądania/odpowiedzi powodują, że programy binarne działają i ogólnie same programy abstrahują większość logiki […]